Poznaj naszą metodologię działania i zdobywania rynku. Zobacz jak to robimy.

Generowanie pomysłów

Systematycznie analizujemy nisze rynkowe i testujemy różne koncepcje, które mogą stać się zalążkiem nowego biznesu. Na tym etapie mamy do czynienia z dziesiątkami konkurujących idei.

Zapraszamy do współpracy też pomysłodawców, którzy nie boją się poddać swoją ideę konstruktywnej krytyce.

Testowanie pomysłu

Najbardziej rokujące pomysły wybierane są do dalszych testów. Stosujemy podejście polegające na stawianiu hipotez, przeprowadzaniu eksperymentów i weryfikacji wniosków. Jeden pomysł to tuziny różnych prób i testów.

Po tym etapie pomysł może zostać szczegółowo zaplanowany lub skasowany, aby zrobić miejsce atrakcyjniejszym. Jeśli to pierwsze, to rozpoczynamy zwinny projekt.

Inkubacja

Przeprowadzamy serię kolejnych eksperymentów na prototypach koncepcji. Testujemy potrzeby klientów, możliwości oferentów, funkcjonowanie mechanizmów rynków. Na tym etapie pomysł powoli staje się działającym biznesem. Pojawiają się pierwsze transakcje i pierwsi klienci.

Dojrzała firma

Gotowy produkt, przetestowany wstępnie na klientach, rozwijamy do poziomu , na którym może funkcjonować jako dojrzały serwis. Zaczyna generować pierwsze przychody i powoli staje się rentowny.

To jest też moment, gdy rozglądamy się za dodatkowym wsparciem finansowym, aby szybko zwiększyć skalę obiecującego biznesu.

Skalowanie

Produkt ze zweryfikowanym modelem biznesowym zaczynamy skalować przy wsparciu zewnętrznego finansowania. Naszym celem jest uzyskać, jak najszybszy wzrost wartości przez kolejnych 3-5 lat. Stopniowo przechodzimy z zarządzania innowacyjnym projektem do zarządzania procesami biznesowymi w działającym przedsiębiorstwie

Dalszy wzrost

Po okresie 3-5 lat firma staje się dojrzała i jest gotowa, aby dokonać kolejnej transzy finansowania i stworzyć z niej dużą organizację o międzynarodowym zasięgu.

To jest też dobry moment, aby pozostawić firmę samej sobie i skupić się na kolejnych pomysłach.